P?edchozí
Nejen vodě udáváme směr
VAG nastavuje novy standard
Vyrobní kapacita podniku
Plnění dodávek zaji?těno
Hodonínská armaturka
Zku?eny vyrobce armatur
Dal?í
Vyrobky VAG, které mo?ná neznáte...
EKN? H Uzavírací klapka s hydrodynamickym diskem

P?írubová uzavírací klapka uzp?sobená pro minimalizaci tlakovych ztrát v potrubí. Zvět?ená pr?to?ná…

Odebrat z Ulo?enych Ulo?it na později
EKN? M Uzavírací klapka plyn

P?írubová uzavírací klapka s dvojitě excentricky ulo?enym diskem a vysoce odolnym nava?ovanym Ni-Cr…

Odebrat z Ulo?enych Ulo?it na později
EKN? M Uzavírací klapka pro teploty do 200 °C

P?írubová uzavírací klapka s dvojitě excentricky ulo?enym diskem a vysoce odolnym nava?enym sedlem v…

Odebrat z Ulo?enych Ulo?it na později
Anonymní zákaznicky pr?zkum

Vá?ení obchodní p?átelé, pomozte nám prosím odhalit na?e slabiny vyplněním stru?ného pětiminutového dotazníku.

Uva?il jsem si kávu a jdu na to!
úspě?né projekty a spokojení zákazníci
Oznámení
03/16/2020 Vyrobní kapacita pro plnění dodávek

Hodonínská armaturka není závislá na odlitcích dová?enych ze zahrani?í! Na?e slévárna a strojírenské haly svoji vyrobní kapacitu nijak neomezují a…

03/16/2020 Mimo?ádná bezpe?nostní opat?ení

Vá?ení obchodní p?átelé, z d?vodu ochrany zdraví a bezpe?nosti platí od 16. 3. 2020 pro dodavatele, odběratele a ostatní ?idi?e vstupující do areálu…

Věděli jste, ?e...?
06/15/2020 T?menová ?oupátka

Víte, ?emu se ?íkalo ploché a oválné ?oupátko a v jaké stavební délce se vyráběly? ?těte dál a dozvíte se to!

06/08/2020 EKOplus Měkkotěsnicí ?oupátka

Víte, co je ?SN stavební délka a co znamená staré zna?ení ?oupátek S24 a S18? ?těte dál a dozvíte se to!

午夜福利_午夜福利视频_午夜福利在线观看